• Tel:86-731-85168052
  • Fax:86-731-85168052
  • E-mail:sales@cpept.com
China Petrochemical Corporation
2013-11-29 9:21:40

1. Sinopec Zhenhai Refining Branch
2. Sinopec Shanghai Gaoqiao Branch
3. Sinopec Fujian Sammy Co., LTD
4. Sinopec Tianjin Shazhong Petrochemical Co.,LTD
5. Sinopec Changling Branch
6. Sinopec Baling Branch
7. Sinopec Sales Fujian Pipeline Company


Office address:20/F, Lake View Building, No.676 Xianjiahu Road, Yuelu District, Changsha, Hunan, China P.C:410205
Copyright : hunan Changjiang Petrochemical Environmental Protection Technology Co., Ltd.  湘ICP备2021002889号 Powered by hnjing